Näringsliv i Samverkan - NIS

Syftet med projektet är att utveckla metoder med direkt nytta för företagen för att främja företagande, fler startade företag och ökad konkurrenskraft.

Mål

Det övergripande målet är att främja entreprenörskap och konkurrenskraft för nya och befintliga företag samt överbrygga skillnader i de inomregionala förutsättningarna att starta, driva och utveckla företag. Projektets huvudmål är fler och växande företag genom att utveckla metoder och lägga grunden för strategisk, långsiktig näringslivsutveckling med breddad näringslivsstruktur och nyföretagande.

Målgrupp

Den primära målgruppen är små och medelstora företag, män och kvinnor som vill starta eller utveckla sina företag inom de ingående kommunerna. Projektets strategi för att nå underrepresenterade grupper är att de horisontella kriterierna jämställdhet, lika möjligheter och ickediskriminering kommer att användas som verktyg i projektgenomförandet för att främja nya idéer och ge möjlighet till likvärdigt stöd.

Om projektet

Bjurholms kommun är projektägare. I NIS-projektet samverkar de fem kommunerna Robertsfors, Vindeln, Bjurholm, Vännäs och Nordmaling. Varje kommun har en lokal projektledare i projektet.

Projektet sträcker sig över perioden den 1 augusti 2016 till den 30 september 2019. Det finansieras av de deltagande kommunerna och Region Västerbotten.

Kontaktperson: Angelica Johansson