Detaljplan Slaktaren 3, 4 och Duvan 1

Slaktaren 3, 4 och Duvan 1

Vindelns kommun arbetar med en detaljplan för handel, kontor och bostäder på fastigheterna Slaktaren 3, 4 och Duvan 1 i Vindelns kommun, Västerbottens län.

Detaljplanen har legat ute på granskning mellan 2017-07-17 och 2017-08-31. Planförslaget revideras nu efter inkomna synpunkter under granskningen, och kommer inom kort att läggas ut för ny granskning.

Vindelns kommun har ett pågående arbete med detaljplan för fastigheterna Slaktaren 3, 4 och Duvan 1 i Vindelns tätort, Vindelns kommun, Västerbottens län. Syftet med planen är att möjliggöra för vidare utveckling av den verksamhet som Vindelns Rökeri AB bedriver på området. Samråd har tidigare skett under arbetsprocessen. Därefter har handlingarna förändrats och yttranden tagits hänsyn till samt bemötts.

Detaljplanen har legat ute på granskning mellan 2017-07-17 och 2017-08-31. Planförslaget revideras nu efter inkomna synpunkter under granskningen, och kommer inom kort att läggas ut för ny granskning.

Frågor besvaras av:
Andreas Nehlin, Samhällsplanerare, tfn 0933 - 142 14

Granskningshandlingar
Plankarta
Planbeskrivning 
Samrådsredogörelse

 

Kontaktperson: Byggkontoret