Hönshållning inom detaljplanerat område

Det krävs tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för att hålla höns i område med detaljplan. Det framgår av 2 § i Vindelns kommuns föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

För att söka tillstånd ska blanketten Ansökan om djurhållning inom område med detaljplan fyllas i.

 

Bra att veta inför ansökan

Du bör informera dina närmaste grannar om dina planer på att hålla höns. Se till att dom blir underrättade i god tid och ta hänsyn till deras inställning och önskemål.

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggning av tillståndansökan för hållande av höns. Avgiften är fastställd enligt taxa beslutad av Kommunfullmäktige.

Råd för hönshållning

Hönshus och rastgård bör inte placeras i direkt anslutning till grannens tomtgräns.

Hönshållningen får inte orsaka olägenhet för människors hälsa genom till exempel lukt- eller ljudstörningar.

Djurhållningen ska ske på ett lämpligt sätt från djurskydds- och djurhälsosynpunkt, och uppfylla de krav som ställs i djurskyddslagstiftningen med sandbad, sittpinne, rede, yta, ventilation, ströbyten mm. Det är länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för djurskyddet.

Vill du veta mer?

Ta gärna kontakt med miljö- och byggkontoret om du har frågor.

 

Kontaktperson: Miljökontoret