Gator och vägar

Vägnätet i Vindelns kommun består av statliga, kommunala och enskilda vägar.

Om du vill anmäla till exempel en vägskada, ta först reda på om det är en kommunal eller statlig väg, genom att titta på kartbilder som visar vilka vägar som är statliga och kommunala

Är det en statlig väg, kontakta Svevia 010-476 14 63

Om det är en kommunal väg, kontakta kommunens gatu- och parkchef.

Gäller det en enskild väg, kontakta Trafikverket för att få reda på vem som har hand om underhållet av den.

Kontaktperson: Erika Johansson