Individ- och familjeomsorg

På individ- och familjeomsorgen i Vindelns kommun handläggs ärenden som på olika sätt rör människors livssituationer. Det kan exempelvis vara ärenden i form av ekonomiskt bistånd, stöd och hjälp till barn, unga och familjer, missbrukarvård och familjerätt. Individ- och familjeomsorgen ger även råd och service till kommunmedborgarna.

Våra socialsekreterare på Individ- och familjeomsorgen och försörjningsstöd når du dagligen på telefontid måndag-fredag kl. 08.00-09.00 genom kommunens växel 0933-140 00.

Kontaktperson: Johanna Persson