Äldre

Målen för den nationella äldrepolitiken är att äldre ska:
  • kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag
  • kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende
  • bemötas med respekt
  • ha tillgång till god vård och omsorg

Äldreomsorg

Du som behöver kontakt med äldreomsorgen och beslut om insatser ska få kontakt med en handläggare senast inom en vecka och du ska få ett beslut inom en månad efter din första kontakt.

 

Servicedeklarationer

Socialnämnden har i samverkan med personalen arbetat fram följande servicedeklarationer:

Vi garanterar:

  • att du av vår personal bemöts vänligt, korrekt och med respekt för din person
  • att dina beviljade insatser blir verkställda senast 14 dagar efter beslut 
  • en uppföljning av dina insatser minst en gång per år eller vid ändrade förhållanden
  • att du får en kontaktperson
  •  att den hjälp du får ska utgå från ett rehabiliterande synsätt


Kontakta ansvarig enhetschef, socialchef Jim Lindberg, telefon: 0933-140 11 eller verksamhetschef Charlotta Lindqvist Barsk, telefon: 0933-140 20 om ni anser att vi inte uppfyller våra servicegarantier.

Kontaktperson: Charlotta Lindqvist Barsk