Kvinnojour

I dagsläget bedrivs ingen separat kvinnojour i Vindelns kommun.

Om behov av stöd och hjälp uppstår i sådana situationer då en kvinnojour skulle vara behövlig kan man istället kontakta socialtjänsten via kommunens växel på telefon 0933-140 00

Vid akut behov av stöd och hjälp kan man förutom socialtjänsten ringa vårdcentralens akutnummer 0933-138 30 (kl. 08-17) eller larmnumret 112.

Socialtjänsten i Vindeln har tillsammans med Bjurholms och Vännäs socialtjänster och Hälsocentralen Tre Älvar utvecklat och antagit ett handlingsprogram i syfte att motverka hot och våld i nära relationer samt stödja barn som bevittnat våld.


Jourer i angränsande kommuner

Lycksele Kvinnojour 
Jourtelefon: 0950-372 11
E-post: lycksele@roks.se
 
Umeå Kvinnojour
Jourtelefon: 090-77 97 00
E-post: umea@roks.se 
www.kvinnojoureniumea.se

Umeå juridikjour
Juridikjouren är en del av kvinnojouren och erbjuder gratis juridisk rådgivning till kvinnor som utsatts för brott. Jouren kan också följa med som stöd vid besök hos ex. polis, socialtjänst och på rättegångar.

Juridikjouren har telefontid på tisdagar och torsdagar mellan kl. 18.00-21.00.
 
 
Umeå tjejjour
Tjejjourerna arbetar på samma sätt som kvinnojourerna, men vänder sig till yngre kvinnor som till exempel utsatts för hot, misshandel och sexuella övergrepp, eller som av andra skäl behöver få prata med en annan tjej. De arbetar också utåtriktat med att synliggöra tjejers livsvillkor.
 
 

Övriga kontakter

Vindelns vårdcentral
Telefon: 090-785 44 42
Fax: 0933-132 90
Akuttelefon: 0933–138 30 (kl. 08-17)  
Övrig tid ring sjukvårdsrådgivningen: 090-785 11 77

Polisen Vindeln
Telefon: 090-15 55 00
I nödsituation ring 112
I alla icke akuta ärenden ring 114 14

Öppettider:
Måndag och onsdag 09.00-15.00 
Fax: 0933-109 34 
 
  
Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Dess uppgift är att lyssna, ge professionellt stöd och upplysa om var du kan få hjälp. De har tystnadsplikt och man kan vara anonym. Det är gratis att ringa kvinnofridslinjen och samtalet syns inte på telefonräkningen.
 
 
  
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
Hemsida: http://www.roks.se
 
Västerbottens läns landsting