Kommunfullmäktige OBS ny lokal! Måndagen den 27 februari

Kommunfullmäktige i Vindelns kommun sammanträder måndagen den 27 februari 2017, kl. 13.00 i
OBS! Folkhögskolans aula.

 

Samtliga handlingar till mötet finns att ta del av på följande länk, kommunfullmäktiges kallelse

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten är varmt välkomna att närvara.