Väg 715 till Storsandsjön stängs av 14/3-13/4

Vägen från Kryckeltjärn till Storsandsjön kommer att vara avstängd under perioden 14 mars till och med den 13 april. Trafikverket hänvisar till alternativa vägar.

Trafikverket kommer att byta ut vägtrumman till bäcken Krycklan och under den tiden är vägen avstängd. Vägtrumman som finns nu hindrar fisk och andra vattenlevande organismer att passera. Därför kommer de i stället att bygga en valvbro.

Du kan läsa mer om arbetet på Trafikverkets hemsida