Nya ordningsregler på FC Vindeln

För någon vecka sedan inträffade en incident på Fritidscentrum som gör att Vindelns kommun, tillsammans med berörda föreningar och Vindelns Idrottsfastigheter AB, ser över sina ordningsregler och tar fram en krishanteringsplan.

Det uppstod en situation mellan två föräldrar på FC Vindeln som många barn blev vittne till. Händelsen har nu lett till att Vindelns kommun i samarbete med berörda föreningar och Vindelns Idrottsfastigheter skärper ordningsreglerna och tar fram en krishanteringsplan.

- Anledningen är att vi har insett att vi inte har något gemensamt att utgå från när en händelse inträffar som berör flera olika grupper. Det finns ordningsregler inom föreningarna men inget gemensamt att tillgå när det uppstår en situation som rör allmänheten, säger Malin Bjurén, kultur- och fritidschef.

Kontaktperson: Malin Bjurén