Näringslivsfrukost

Näringslivsfrukostarna är en mötesplats för företagare och Vindelns kommun. Vi riktar oss till personer som har engagemang i och intresse för näringslivets frågor, tillväxt och utvecklig. Exempelvis företagare, entreprenörer, kommunens politiker och tjänstepersoner. Näringslivsfrukostarna arrangeras av Vindelns kommun tillsammans med föreningen Företagarna i Vindeln.

Nästa näringslivsfrukost

7 december

Styrelseakademien, Vindelngallerian. Hur kan ett aktivt styrelsearbete med externa ledamöter förbättra mitt företags prestation?


Företagarens vardag är inte lätt då det gäller att säkerställa bolagets överlevnad, expandera bolagets affärsvolym, öka vinstnivåer och minimera bolagets riskexponering. Att någon gång få problem med tillväxt och lönsamhet som företagare är mer regel än undantag. Tyvärr så händer det alltför ofta att man inte vidtar åtgärder tillräckligt snabbt utan man hoppas att det ska lösa sig, man stoppar helt enkelt ”huvudet i sanden”.
Vi beskriver hur du kan starta upp ett aktivt styrelsearbete, hur du ska gå tillväga vid rekrytering av ledamöter och ordförandes viktiga roll i det strategiska arbetet. Vi berör även hur du bygger upp en professionell affärsplan som garanterat ökar ditt företags prestation, allt ifrån ägardirektiv till ”key sucess factors” samt den avgörande implementeringen och uppföljningen.

Föredragshållare: Olof Degerfeldt, StyrelseAkademien ordförande Norr, vice ordförande Sverige, med över 30 års erfarenhet som ägare/vd/styrelseledamot i både lokala, nationella och internationella företag.

Tidigare näringslivsfrukostar

Näringslivsfrukost den 14 november, med tema skattenyheter och biosfärområde (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 17 oktober, med tema logistik och företagande på landsbygden (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 19 september, med temat Möjligheter för företag som vill växa (pdf)

Näringslivsfrukost den 22 augusti, med temat Finns det lån som ger lokala företag möjlighet att växa? (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 21 juni 2017, med temat företagsklimatet i Vindeln (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 16 maj 2017, med temat företagsstöd och husbyggande (pdf)

Näringslivsfrukost den 28 mars 2017, med temat bygga och bo i, resa till och från Vindeln (pdf)

Näringslivsfrukost den 19 oktober 2016, med temat Svenskt näringslivs rankning (pdf)

 

Kontaktperson: Angelica Johansson