Näringslivsfrukost eller kvällsfika

Näringslivsfrukostarna är en mötesplats för företagare och Vindelns kommun. Vi riktar oss till personer som har engagemang i och intresse för näringslivets frågor, tillväxt och utvecklig. Exempelvis företagare, entreprenörer, kommunens politiker och tjänstepersoner. Näringslivsfrukostarna arrangeras av Vindelns kommun tillsammans med föreningen Företagarna i Vindeln.

Näringslivsträff med middag den 18 april

På Martinsons Såg i Hällnäs, Avanäs kl 17.30

  • Middag från Åsas kök
  • Företagspresentation, Martinsons Lars Martinson Koncernchef Martinsons
  • Aktuella upphandlingar
  • Stöd till företag och investeringar. Charlotta Wikman, handläggare företagsstöd och Maria Larsson, handläggare Landsbygdsprogrammet båda vid enheten för Regional tillväxt vid Länsstyrelsen Västerbotten informerar om vilka stöd du som företagare kan söka.

Arrangeras av: Vindelns kommun, Företagarna Vindeln, Region Västerbotten

Vi bjuder på middag och behöver din anmälan senast fredagen den 13/4 till angelica.johansson@vindeln.se 070-322 76 99

Kommande

Har du tankar om vilka teman kommande näringslivsfrukostar eller kvällsfika skulle kunna ha? Kontakta Angelica Johansson. I februari och april testar vi att bjuda in till kvällsfika också.


15 maj. Näringslivsfrukost klockan 7-9
1 juni. Näringslivsfrukost klockan 7-9, Tema: Svenskt näringsliv, undersökning näringslivsklimatet i Vindelns kommun
19 juni. Näringslivsfrukost klockan 7-9 

Tidigare

Näringslivsfrukost den 22 mars 2018, med tema kompetensförsörjning (pdf) Reportage

Kvällsfika för näringslivet den 21 februari 2018, med tema företagsförsäkringar(pdf). Reportage

Näringslivsfrukost den 30 januari 2018, med tema familjeföretagande och generationsskifte (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 7 december 2017, med tema aktivt styrelsearbete (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 14 november 2017, med tema skattenyheter och biosfärområde (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 17 oktober 2017, med tema logistik och företagande på landsbygden (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 19 september 2017, med temat Möjligheter för företag som vill växa (pdf)

Näringslivsfrukost den 22 augusti 2017, med temat Finns det lån som ger lokala företag möjlighet att växa? (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 21 juni 2017, med temat företagsklimatet i Vindeln (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 16 maj 2017, med temat företagsstöd och husbyggande (pdf)

Näringslivsfrukost den 28 mars 2017, med temat bygga och bo i, resa till och från Vindeln (pdf)

Näringslivsfrukost den 19 oktober 2016, med temat Svenskt näringslivs rankning (pdf)

 

Kontaktperson: Angelica Johansson