Näringslivsfrukost eller kvällsfika

Näringslivsfrukostarna är en mötesplats för företagare och Vindelns kommun. Vi riktar oss till personer som har engagemang i och intresse för näringslivets frågor, tillväxt och utvecklig. Exempelvis företagare, entreprenörer, kommunens politiker och tjänstepersoner. Näringslivsfrukostarna arrangeras av Vindelns kommun tillsammans med föreningen Företagarna i Vindeln.

Näringslivsfrukost fredag den 25 januari

Tema, industriutveckling

IUC, T2, RISE och Umeå kommun kommer till Vindelngallerian

Klockan 7.00-9:00
Frukosten serveras från klockan 7.00, programmet börjar 7.30

T2 College

Västerbottens Vux satsning på Smart Industri vill ge företag runt om i Västerbotten möjligheten att inspireras av vad modern teknik kan utföra idag. T2 College berättar om vilka möjligheter det finns att utveckla sitt företag genom utbildningar och teknikanvändning. Hur kan man höja kompetensen ute på företagen för att kunna tillgodogöra sig den nya tekniken och bli en attraktiv arbetsgivare? Vuxenutbildningen svarar mot företagens behov och här finns det chans att påverka - vad behöver ditt företag för kompetens?

Vi visar även upp en del av de desktopmaskiner som finns på T2 College, som 3D-printer, CNC-plotter och kollaborativ robotarm. Det ges även möjlighet att prova på. Läs mer om T2 college 

Umeå kommun

Hur är läget för industri- och teknikföretag i Umeåregionen?  Det finns potential att utvecklas och det ska vi göra tillsammans! Marie Gidlund, Näringslivsutvecklare Umeå Kommun

Läs mer om IUC
Läs mer om RISE 
 
Vindelns kommun bjuder på fika!

Anmäl dig till Angelica.johansson@vindeln.se eller 070-233 26 21 eller via anmälningsformuläret

Kommande

Har du tankar om vilka teman kommande näringslivsfrukostar eller kvällsfika skulle kunna ha? Kontakta Angelica Johansson.

Tidigare

Näringslivsfrukost den 1 juni 2018, med tema företagsklimatet i Vindeln

Näringslivsfrukost den 15 maj 2018, med tema handla lokalt - hur får vi fler att se nyttan med det? (pdf)

Näringslivsträff med middag den 18 april 2018 (pdf)

Näringslivsfrukost den 22 mars 2018, med tema kompetensförsörjning (pdf) Reportage

Kvällsfika för näringslivet den 21 februari 2018, med tema företagsförsäkringar(pdf). Reportage

Näringslivsfrukost den 30 januari 2018, med tema familjeföretagande och generationsskifte (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 7 december 2017, med tema aktivt styrelsearbete (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 14 november 2017, med tema skattenyheter och biosfärområde (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 17 oktober 2017, med tema logistik och företagande på landsbygden (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 19 september 2017, med temat Möjligheter för företag som vill växa (pdf)

Näringslivsfrukost den 22 augusti 2017, med temat Finns det lån som ger lokala företag möjlighet att växa? (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 21 juni 2017, med temat företagsklimatet i Vindeln (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 16 maj 2017, med temat företagsstöd och husbyggande (pdf)

Näringslivsfrukost den 28 mars 2017, med temat bygga och bo i, resa till och från Vindeln (pdf)

Näringslivsfrukost den 19 oktober 2016, med temat Svenskt näringslivs rankning (pdf)

 

Kontaktperson: Angelica Johansson