Näringslivsfrukost eller kvällsfika

Näringslivsfrukostarna är en mötesplats för företagare och Vindelns kommun. Vi riktar oss till personer som har engagemang i och intresse för näringslivets frågor, tillväxt och utvecklig. Exempelvis företagare, entreprenörer, kommunens politiker och tjänstepersoner. Näringslivsfrukostarna arrangeras av Vindelns kommun tillsammans med föreningen Företagarna i Vindeln.

Vindelngallerian den 30 januari kl 7-9

7.00 - 7.30 Frukost
7.30 - 9.00 Program

Familjeföretagande & generationsskifte

Jan-Olof Lindberg, auktoriserad revisor och tidigare globalt ansvarig för familjeföretag hos PwC, berättar om hur du förbereder inför nästa generations övertagande.

Jonas Nordin, ny regionchef på Företagarna i Västerbotten, informerar om Företagarnas arbete.

Vindelns kommun och Företagarna i Vindeln informerar.

Länk till anmälan

Vi bjuder på frukosten!

Kommande

Har du tankar om vilka teman kommande näringslivsfrukostar eller kvällsfika skulle kunna ha? Kontakta Angelica Johansson. I februari och april testar vi att bjuda in till kvällsfika också.

21 februari - kvällsfika för näringslivet
22 mars
18 april - kvällsfika för näringslivet
15 maj
19 juni

Tidigare

Näringslivsfrukost den 7 december 2017, med tema aktivt styrelsearbete (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 14 november 2017, med tema skattenyheter och biosfärområde (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 17 oktober 2017, med tema logistik och företagande på landsbygden (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 19 september 2017, med temat Möjligheter för företag som vill växa (pdf)

Näringslivsfrukost den 22 augusti 2017, med temat Finns det lån som ger lokala företag möjlighet att växa? (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 21 juni 2017, med temat företagsklimatet i Vindeln (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 16 maj 2017, med temat företagsstöd och husbyggande (pdf)

Näringslivsfrukost den 28 mars 2017, med temat bygga och bo i, resa till och från Vindeln (pdf)

Näringslivsfrukost den 19 oktober 2016, med temat Svenskt näringslivs rankning (pdf)

 

Kontaktperson: Angelica Johansson