Näringslivsfrukost eller kvällsfika

Näringslivsfrukostarna är en mötesplats för företagare och Vindelns kommun. Vi riktar oss till personer som har engagemang i och intresse för näringslivets frågor, tillväxt och utvecklig. Exempelvis företagare, entreprenörer, kommunens politiker och tjänstepersoner. Näringslivsfrukostarna arrangeras av Vindelns kommun tillsammans med föreningen Företagarna i Vindeln.

Näringlivsfrukost den 1 juni - Företagsklimatet i Vindeln

Välkommen till Hotell Forsen för ett dialogmöte om företagsklimatet i Vindelns kommun!

Vi går igenom resultatet av årets enkätundersökning och diskuterar hur företagsklimatet i Vindeln kan bli ännu bättre.

Välkommen företagare, politiker, tjänstemän och du med åsikter i frågan.

Sista dag för anmälan är den 24 maj. Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på frukosten som finns framdukad från 07.30. Presentationen av företagsklimatet startar 08.00.

Mötet arrangeras av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Anmälan till näringslivsfrukost den 1 juni

 

Kommande

Har du tankar om vilka teman kommande näringslivsfrukostar eller kvällsfika skulle kunna ha? Kontakta Angelica Johansson.

Tidigare

Näringslivsfrukost den 15 maj, med tema handla lokalt - hur får vi fler att se nyttan med det? (pdf)

Näringslivsträff med middag den 18 april (pdf)

Näringslivsfrukost den 22 mars 2018, med tema kompetensförsörjning (pdf) Reportage

Kvällsfika för näringslivet den 21 februari 2018, med tema företagsförsäkringar(pdf). Reportage

Näringslivsfrukost den 30 januari 2018, med tema familjeföretagande och generationsskifte (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 7 december 2017, med tema aktivt styrelsearbete (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 14 november 2017, med tema skattenyheter och biosfärområde (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 17 oktober 2017, med tema logistik och företagande på landsbygden (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 19 september 2017, med temat Möjligheter för företag som vill växa (pdf)

Näringslivsfrukost den 22 augusti 2017, med temat Finns det lån som ger lokala företag möjlighet att växa? (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 21 juni 2017, med temat företagsklimatet i Vindeln (pdf) Reportage

Näringslivsfrukost den 16 maj 2017, med temat företagsstöd och husbyggande (pdf)

Näringslivsfrukost den 28 mars 2017, med temat bygga och bo i, resa till och från Vindeln (pdf)

Näringslivsfrukost den 19 oktober 2016, med temat Svenskt näringslivs rankning (pdf)

 

Kontaktperson: Angelica Johansson