För medarbetare

Information om Personal- och Lönesystemet

Nytt från och med 18-03-12. Sedan årsskiftet fungerar det nya lönesystemet bra, men det kvarstår fortfarande behov att förbättra våra interna processer i kommunen för att systemet ska kunna nyttjas fullt ut. Se dokumentet till höger för mera information. --->

Ditt ansvar som medarbetare

I självservice i det nya personal- och lönesystemet är du som medarbetare ansvarig för att:
• rapportera sjukfrånvaro och om det är aktuellt, vård av barn
• rapportera övertid om du har blivit beordrad att jobba över
• ansöka om semester, föräldraledighet och övriga ledigheter
• kontrollera att ditt schema är korrekt
• kontrollera din lön

Om du har flexibel arbetstid ska du också kontrollera att dina stämplingar är korrekta.

 Länk till självservice och manualer

Flexrapport  visar aktuellt saldo

I Självservice, gå in på Min arbetstid/ Flexrapport för att se en hel period, dag för dag. Välj själv vilket datumintervall du vill se, och klicka på Visa. Där ser du stämplingarna, din arbetade tid, varje dags saldo och det sammanlagda saldot. 

På raden för den 8 maj ser du i kolumnen Korr den flex du hade i Heroma. Lönesupport jobbar med att lägga in allas flexsaldon från perioden när vi registrerade tiden i excelmallen. Det är ett manuellt jobb så det tar tid. Den dagen de är klara med det kommer även saldot från excelmallen att synas i kolumnen Korr.

Flexöversikt visar saldot med viss fördröjning

I Självservice, gå in på Min arbetstid/ Flexöversikt för att se varje enskild dag. Under stämplingarna står saldot för dagen. Klicka på den länken så ser du hela dagens flexuträkning. Ibland kan det ta ett tag innan flexsaldot uppdateras efter att du har stämplat ut. I så fall står det 0 i flexsaldo för den dagen. Det rättar till sig automatiskt efter ett par dagar. Samma saldo visas i den gröna klockan på startsidan. Kolla i Min arbetstid/ Flexrapport så ser du aktuellt saldo. 

Tidutvärdering

I Självservice, gå in på Min arbetstid/ Tidutvärdering så ser du en sammanställning av din arbetade tid och flex, övertid och ledigheter en månad tillbaka från dagens datum. Du kan ändra intervallet om du vill.

Övrigt om stämpling

Stämpling av rast

Om du tar lika lång rast som du har enligt schema så kommer du inte att behöva stämpla rasten. Rasten enligt ditt schema kommer att dras automatiskt. Detta är dock inte infört i alla verksamheter ännu. Lönesupport lägger till den inställningen för en verksamhet i taget, tills det är genomfört i alla kommunens verksamheter. Fråga din chef om hur det är på din arbetsplats. Kolla ditt flexsaldo så att det stämmer med hur du har jobbat och haft rast.

Stämpling vid arbete del av dag utan rast

Om du jobbar halvdag och inte tar någon rast, ska du stämpla Rast ut när du går hem. Då dras ingen rast.

Kontrollera din lön

Du kan se din lön i Självservice, under Mina uppgifter/Lönespecifikation. Om du upptäcker något som inte stämmer ska du kontakta din närmsta chef. Din chef ska i sin tur kontakta Personal direkt för korrigering. För att underlätta bör du vara tydlig med vad som ska korrigeras.

Om något i din lön är fel kommer det att justeras senast vid nästa löneutbetalning, i juni. Det görs också en extra lönekörning på onsdag 24 maj.

Frågor och svar om lönen

Var ser jag min lön?

Du kan se din lön i Självservice, gå till Mina uppgifter/Lönespecifikation.

Vad innebär det att lönen är preliminär?

Du som har månadslön och arbetar hela månaden får en så kallad preliminär lön. Det är alltså en lön som utgår från att du arbetar hela månaden. Om du till exempel skulle bli sjuk efter att lönekörningen har genomförts eller att ditt schema inte har varit korrekt, kommer din lön för nästa månad att justeras med ett avdrag för sjukfrånvaron.

Hur vet jag om min lön är rätt?

Under Mina uppgifter/Lönespecifikation i Självservice ser du vad din nettolön blir för maj. Om du tycker att det är något som inte stämmer kan du kontrollera om ditt schema och registrerad frånvaro är rätt.

Information om schemat hittar du enklast i Självservice, under Min arbetstid/Bemanningsöversikt eller under Min arbetstid/Tidutvärdering.

Registrerad frånvaro eller avvikande tjänstgöring ser du i Kalendern i Självservice. Där kan du också se om din chef har godkänt den eller inte.

Vad kan det bero på om lönen inte är rätt?

Det kan bero på att ditt schema inte är korrekt eller att tidrapporter har kommit in för sent. Det kan också bero på att frånvaro eller avvikande tjänstgöring inte registrerats eller godkänts.

Vad ska jag göra om min lön är fel?

Kontakta din chef med specifika detaljer om vad som inte stämmer. Din chef kontaktar i sin tur Personal direkt.

Vad gör jag om jag inte har fått in någon lön på mitt bankkonto?

Kontakta Personal direkt så hjälper de dig.

Vad händer om jag får för mycket lön?

Om du har fått för mycket lön kommer du att bli återbetalningsskyldig. Om du har en anställning kommer summan att dras från kommande lön. Om din anställning har avslutats kommer du istället att få en faktura.