Sök bidrag till samlingslokalen senast den 30 april

Du kan söka bidrag för din förenings samlingslokal.

Högst en samlingslokal per by kan få bidraget som är 2 500 kr. Dessa handlingar ska du skicka med ansökan:

  • Bokslut för 2016 (resultat- och balansräkning)
  • Verksamhetsberättelse
  • Revisionsberättelse
  • Budget för 2017

Märk ansökan med "Bidrag samlingslokaler" och ange föreningens kontonummer, bank- eller plusgironummer. Sista datum för att ansöka är den 30 april.

Har du frågor, ring Malin Bjurén 142 34 eller Lisbeth Grahn 140 31.

Kontaktperson: Malin Bjurén