Sophämtning

Körschema för hämtning av hushållsavfall i Vindelns kommun:

Körschema udda vecka
Körschema jämn vecka

Kärlen ska vara utställda senast kl. 06.00 aktuell dag.

Observera att kärlen numera måste stå med minst 1 meters mellanrum!


 Kontakt: Vakin 090-161900

Kontaktperson: VAKIN