Återvinningscentral

Kommunens återvinningscentral finns på Lidbacken.

Öppettider

Måndagar 12.00-19.00
Tisdagar Stängt
Onsdagar Stängt
Torsdagar 12.00-19.00
Fredagar Stängt
Lördagar jämna veckor 09.00-12.00
Söndagar Stängt


Ordning på återvinningscentralen

På rampen:
1) Gips/Isolering, 2) Möbler, 3) Brännbart, 4) Wellpapp, 5) Metall

Efter rampen:
1) ÅVS-station (tidningar och förpackningar), 2) Sten/Betong, 3) Trädgårdsavfall (löv, ris och kvistar), 4) Elektronik, 5) Vitvaror, 6) Retrå (Återbruk)

OBS! Röda dagar och aftnar (utom pingstafton) är ÅVC stängd.                      

Kontaktperson: VAKIN