Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 27 april 2017

Kommunfullmäktige i Vindelns kommun sammanträder torsdagen den 27 april 2017, kl. 13.00 i Folkhögskolans hörsal

 


 

Samtliga handlingar till mötet finns att ta del av på följande länk, kommunfullmäktiges kallelse

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten är varmt välkomna att närvara.