Föreningsdialog den 27 april

Välkommen till föreningsdialog
27 april kl 18:00-20:30
Plats: Renforsskolans matsal

Dagordning:

  • Placering Simhall, information om de placeringsalternativ som utreds.
  • Sommarlovsaktiviteter

Vindelns kommun kommer även i år att arrangera sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Denna sommar planeras aktiviteterna att arrangeras under två veckor v.26 och 27.
Kriterierna för aktiviteterna är: Öppet för barn och unga mellan 6-15 år Kostnadsfritt Ingen behovsprövning (ingen förkunskap)

  • Information
  • Övrigt


Vi bjuder på fika!


Anmälan till dialogmötet görs senast 25/4 till:
Malin Bjurén 0933-142 34, Malin.Bjuren@vindeln.se
Frågor om, eller anmälan till, sommarlovsaktiviteter görs till:
sommar@vindeln.se