Simhallen får uppskov

Simhallen får användas till den 1 juli 2018, med möjlighet till förlängning av tillståndet ett år i taget.

I december 2015 beslutade miljö- och byggnadsnämnden om användningsförbud för simhallen från och med den 1 juli 2017. Nu har nämnden beslutat att ge uppskov så att simhallen kan användas drygt ett år till, fram till den 1 juli 2018. Förutsättningen är att kommunen åtgärdar brister i simhallen för att det ska vara säkert att använda den. 

 

 

 

Kontaktperson: Moa Hammar