Borgerlig vigsel

Vindelns kommun har utsett ett antal vigselförrättare för borgerliga vigslar inom Vindelns kommun. Tjänsten är gratis och enklast är att du som privatperson själv tar kontakt med någon av nedanstående förrättare;

Rune Johansson
Sunnansjönäs 50
922 92 Vindeln
hem: 0933-340 40
 
Britt-Louise Eriksson
Sundö 91
922 93 Vindeln
hem: 0933-531 04
mobil: 070-301 34 90
 
Christer Lundgren
Storvägen 103
922 94 Tvärålund
hem: 0933-500 79 

Johan Juhlén

Vid frågor, kontakta kommunens administrativa enhet, tfn 0933-140 00