Borgerlig vigsel och begravning

Vindelns kommun har utsett borgerliga vigsel- och begravningsförrättare. Tjänsten är gratis och enklast är att du som privatperson själv tar kontakt med någon av nedanstående förrättare;

Britt-Louise Eriksson
Sundö 91
922 93 Vindeln
hem: 0933-531 04
mobil: 070-301 34 90
 
Christer Lundgren
Storvägen 103
922 94 Tvärålund
hem: 0933-500 79 

Rune Johansson
Sunnansjönäs 50
922 92 Vindeln
hem: 0933-340 40

Vid frågor, kontakta nämndsadministrationen 0933-140 00

Kontaktperson: Nämndsadministrationen