Aktiviteter

Här annonserar vi utbildningar, föreläsningar, branschträffar och annat som kommunen anordnar genom projektet Näringsliv i samverkan

Digitalisering av industrin är framtiden

Industrier och samhällen påverkas och förändras när nya aktörer nyttjar digitaliseringen och erbjuder nya värden och affärsmodeller till sina kunder. Digitaliseringen kännetecknas av ökad konkurrens och tryck från globala aktörer, extremt högt tempo i teknik- och organisationsutveckling.

Inbjudan till DCF - Digital Capabilities Forum

Välkommen till en workshop som syftar till att ge inblick i vad digitaliseringen innebär och hur det påverkar affärsnyttan och vilka erbjudanden du levererar till kund. Digitaliseringen ställer också krav på helt andra förmågor som företaget måste ha för att kunna bli nyckelspelare i det nya framväxande landskapet.

Tid: Måndag 26 februari klockan 18-21
Plats: Cranab 1, Karlsgårdsvägen, Vindeln

Inbjudan från Umeå Universitet genom Process IT och Region Västerbotten genom Digilyft 2.0
Inbjudan DSF (pdf)

 

Bootcamp i marknad och sälj

Februari, mars och april 2018. Inom projektet NIS – Näringsliv i utveckling har vi tagit fram ett program för med syfte att få praktiska verktyg och metoder för en strategisk, mer långsiktig utveckling. Kursledare är Peter Karlstén, Gate 88. I kursen ingår tre delkurser. Inbjudan till Bootcamp i Marknad och Sälj – en språngbräda för att nå nästa steg i ditt företag! (pdf)

Tidigare aktiviteter

November 2017. Förbättra din befintliga webbplats eller bygg med personlig handledning en helt ny! Inga förkunskaper krävs. En skräddarsydd utbildning för dig som driver ett litet eller mellanstort företag (pdf)

Oktober 2017. Lunchträff på Hotell Forsen den 5 oktober 2017 kl 12.30-14.30, för dig som vill bygga laddstolpar för elbilar, för ditt eget eller dina kunders behov.

Maj 2017 Gör affär av sociala medier 8 – 9 maj 2017(pdf), en workshop anpassad för dig som redan idag använder sociala medier i din verksamhet och vill lära sig mer om hur man använder dessa för att skapa affärer.

Kontaktperson: Angelica Johansson