Aktiviteter

Här annonserar vi utbildningar, föreläsningar, branschträffar och annat som kommunen anordnar genom projektet Näringsliv i samverkan

Driver du ett företag i strandnära läge? 2 maj

Kanske en verksamhet inom besöksnäringen där närhet till strand är nödvändigt, eller industriverksamhet där strandskyddsregler försvårar expansion?
Inom strandskyddat område är vanligtvis möjligheterna att bedriva verksamhet mycket små. Inom områden som är utpekade som områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge, så kallade LIS-områden, finns dock vissa lättnader för verksamheter som bidrar till utveckling av landsbygden.

Vindelns kommun undersöker just nu intresset av att utpeka ytterligare LIS-områden i kommunen. Vi vill gärna veta vilka områden som kan vara aktuella för just ditt företag!

Varmt välkommen till en träff onsdagen den 2 maj 2018, klockan 18:30, i kommunhuset.

Vi bjuder på fika.

På denna träff kommer Vindelns kommun att informera om vad strandskyddslagstiftningen innebär för ditt företag, och undersöka vilket intresse som finns för att peka ut ytterligare LIS-områden i kommunen.

Anmäl dig gärna till andreas.nehlin@vindeln.se så att vi vet ungefär hur många som kommer.

Besöksnäringsträff den 23 april

Gold of Lapland och Vindelns kommun bjuder in.

Du som företagare eller förening som arbetar inom besöksnäringen inom Vindelns kommun är välkommen till en nätverksträff inför sommaren. Information från Gold of Lapland, Region Västerbottens projekt om Västerbotten Experience Centers och Vindelns kommun.

Vi ses på Vindelngallerian den 23 april klockan 14-16.

Vi bjuder på fika!

Anmäl dig till Angelica Johansson, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Är du redo för GDPR? 20 april

En lunchträff för näringslivet i Vindelns kommun den 20 april klockan 11-13 på Hotell Forsen i Vindeln. Lars Ekman, Auktoriserad revisor från PwC berättar om GDPR, den nya dataskyddsförordningen och hur den påverkar dig och ditt företag.

Vi gör en översiktlig genomgång av:

  • Bakgrund
  • Viktiga begrepp
  • Grundläggande principer
  • Några större förändringar: Registrerades rättigheter, Säkerhet och Sanktioner

 

Vindelns kommun bjuder på lunch och behöver din anmälan senast den 18/4 till Angelica Johansson

Länk till anmälan i google-formulär för träff om GDPR


Välkommen!

 

Digitalisering av industrin är framtiden. 26 februari

Industrier och samhällen påverkas och förändras när nya aktörer nyttjar digitaliseringen och erbjuder nya värden och affärsmodeller till sina kunder. Digitaliseringen kännetecknas av ökad konkurrens och tryck från globala aktörer, extremt högt tempo i teknik- och organisationsutveckling.

Inbjudan till DCF - Digital Capabilities Forum

Välkommen till en workshop som syftar till att ge inblick i vad digitaliseringen innebär och hur det påverkar affärsnyttan och vilka erbjudanden du levererar till kund. Digitaliseringen ställer också krav på helt andra förmågor som företaget måste ha för att kunna bli nyckelspelare i det nya framväxande landskapet.

Tid: Måndag 26 februari klockan 18-21
Plats: Cranab 1, Karlsgårdsvägen, Vindeln

Inbjudan från Umeå Universitet genom Process IT och Region Västerbotten genom Digilyft 2.0
Inbjudan DSF (pdf)

 

Bootcamp i marknad och sälj. Februari-april

Februari, mars och april 2018. Inom projektet NIS – Näringsliv i utveckling har vi tagit fram ett program för med syfte att få praktiska verktyg och metoder för en strategisk, mer långsiktig utveckling. Kursledare är Peter Karlstén, Gate 88. I kursen ingår tre delkurser. Inbjudan till Bootcamp i Marknad och Sälj – en språngbräda för att nå nästa steg i ditt företag! (pdf)

Tidigare aktiviteter

November 2017. Förbättra din befintliga webbplats eller bygg med personlig handledning en helt ny! Inga förkunskaper krävs. En skräddarsydd utbildning för dig som driver ett litet eller mellanstort företag (pdf)

Oktober 2017. Lunchträff på Hotell Forsen den 5 oktober 2017 kl 12.30-14.30, för dig som vill bygga laddstolpar för elbilar, för ditt eget eller dina kunders behov.

Maj 2017 Gör affär av sociala medier 8 – 9 maj 2017(pdf), en workshop anpassad för dig som redan idag använder sociala medier i din verksamhet och vill lära sig mer om hur man använder dessa för att skapa affärer.

Kontaktperson: Angelica Johansson