Utsläpp av farliga ämnen

Utsläpp av farliga ämnen kan påverka samhället på många olika sätt. Här får du information om hur du ska förbereda dig eller agera vid till exempel utsläpp av giftig gas, farliga ämnen i dricksvattnet eller om det inträffar en kärnteknisk olycka.

Vid ett utsläpp av kemikalier och ämnen som är farliga för allmänheten ska räddningstjänsten skicka ut ett VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten. Vindeln har inte någon VMA-signal som låter utomhus, men varningsmeddelandet sänds i Sveriges Television och Sveriges Radio P4.

Varningsmeddelandets innehåll

  • Vad som har hänt
  • Vad som är det akuta hotet
  • Information om vad du ska göra för att skydda dig
  • Vad allmänheten ska göra för att underlätta räddningsarbete

 

Ofta kan varningsmeddelandet vid farliga utsläpp handla om att du ska:

  • Gå in – du har bättre skydd mot gaser eller radioaktiva ämnen inomhus än utomhus
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation. Då kommer det inte in förorenad luft.
  • Lyssna på Sveriges Radio P4. Där får du information om vad som har hänt.
  • Hjälpa andra. Till exempel kan du släppa in personer som behöver skydd inomhus.
  • Stanna inne.


Om olyckan drabbar dricksvatten kan meddelandet handla om var du kan få tag i friskt vatten.

Läs om hur du kan förbereda dig för kärntekniska olyckor

Läs om hur du kan förbereda dig för kemikalieolyckor

Kontaktperson: Erika Viklund