Självservice

När du är inloggad på kommunens nätverk, och går in i personal- och lönesystemets självservice kommer du automatiskt att vara inloggad där också.

Självservice även i din mobil

Om du vill gå in på självservice från din mobiltelefon, gå in på personalsidorna och klicka på länken nedan. Du kommer till ett inloggningsfönster. Ange samma användarnamn och lösenord som du använder för att logga in på din jobbdator med. Men, direkt efter användarnamnet skriver du @vindeln.se Till exempel: abc@vindeln.se eller abcdef05@vindeln.se

Inom Vindelns kommun har vi lite olika typer av användarnamn. En del har tre eller fyra bokstäver, andra har sex bokstäver och två siffror.

 Inloggningsbild självservice

Länkar till Självservice och användarhandledning