Enskilda avlopp är ingen skitsak

Utsläpp av avloppsvatten är miljöfarlig verksamhet. Det gäller oavsett om det kommer från ett hus eller från en hel stad. Enligt miljöbalken ska avloppsvattnet tas om hand så att miljön eller människors hälsa inte påverkas negativt.

Det är ditt ansvar

Det är du som äger en fastighet med ett enskilt avlopp som är ansvarig för att sköta och underhålla din anläggning. Du är ansvarig för att ditt avlopp inte påverkar miljön eller människors hälsa.

Hur är det med ditt avlopp? 

Här hittar du guiden Grönt, gult eller rött. Med hjälp av den kan du själv ta reda på statusen på ditt avlopp.

Ska du ändra eller anlägga nytt avlopp?

Då behöver du göra en anmälan eller ansökan hos miljö- och byggnadsnämnden.

Här kan du läsa om vad som gäller för enskilda avlopp. Kontakta gärna oss på miljö- och byggnadskontoret om du har frågor.


Toalett

Kontaktperson: Bo Unander