Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 12 juni 2017

Kommunfullmäktige i Vindelns kommun sammanträder måndagen den 12 juni 2017, kl. 13.00 i Forum

Samtliga handlingar till mötet finns att ta del av på följande länk, kommunfullmäktiges kallelse

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten är varmt välkomna att närvara.

Obs! Kommunfullmäktige sammanträder på Forum den 12 juni