Lediga tomter

Kommunen erbjuder gratis tomter till dig som vill bygga en villa. Erbjudandet gäller kommunens byggklara tomter som finns i Vindeln, Tvärålund, Hällnäs, Åmsele och Skivsjö.

Kommunstyrelsen beslutar om vilka fastigheter som ska erbjudas gratis. Dessa fastigheter ska uppfylla vissa krav, till exempel:

  • Det ska finnas färdig gata till fastigheten
  • Vatten och avlopp ska vara framdraget till tomtgräns, om fastigheten är inom kommunalt VA-område.
  • Tomten ska i övrigt anses som lämplig

Samtliga tomter är avstyckade och planlagda med en byggrätt för en- eller tvåbostadshus. Vindelns kommun äger samtliga markerade tomter.Har du frågor om bygglov, kontakta vår byggnadsinspektör, bygglov@vindeln.se

Kartor över lediga tomter per by

Skivsjö - lediga tomter

Tvärålund - lediga tomter

Vindeln - Brånet/Skogshöjden, lediga tomter

Vindeln - Orren, lediga tomter

I Hällnäs och Åmsele finns också ledigt tomter. Kontakta Andreas Nehlin för upplysningar, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

 

Vill du veta mer om Vindelns kommun, läs mer på sidan: Flytta till oss

Kontaktperson: Andreas Nehlin