Solhaga

Solhaga har 24 platser fördelat på tre avdelningar. Avdelning A består av 10 korttids/rehab platser. Avdelning G är fördelat på fem särskilt boendeplatser samt två växelvårdsplatser.

Avdelning C öppnades under våren 2017 och består av 7 särskilt boendeplatser. Varje avdelning har en matsal/kök samt del för gemenskap. I alla lägenheter finns en anpassad säng.

 

Personal

Personalen består av undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor som samtliga har schemalagd arbetstid. Personal finns i huset dygnet runt. Vi har tillgång till arbetsterapeut och fysioterapeut måndag till fredag samt även städpersonal och vaktmästare finns att tillgå måndag till fredag.

 

För mer information, kontakta:

Enhetschef Elli-Mari Lundgren, telefon: 0933-141 72 eller via detta e-postformulär.
 


Besöksadress

Häradsvägen 102
922 32  Vindeln

 

Telefon

Sjuksköterska avd A  070-671 46 06
Sjuksköterska avd C+G  070-368 50 18
Avdelning A  073-066 38 19
Avdelning C  073-021 97 82
Avdelning D  072-220 47 09
Avdelning G  0933-142 74
Arbetsterapeut avd A+G  070-373 02 39
Arbetsterapeut avd C  070-689 69 99
Fysioterapeut  070-373 34 81

 

  

 

Kontaktperson: Elli-Mari Lundgren