Kommunhusets gavel mot Häradsvägen

Torghandel

På kommunhusets gavel finns en plats för torghandel

Platsen hyrs ut per dygn. Kontakta någon vid nämndsadministrationen för att boka platsen och få aktuell prisuppgift. Ring kommunens växel 0933-140 00 eller skriv till vindelns.kommun@vindeln.se

Kontaktperson: Nämndsadministrationen