Delar av Botsmarksvägen asfalteras den 28 september

De sämsta sträckorna mellan Vindeln och Buberget får idag ett nytt lager asfalt.

Under tiden är vägen delvis avstängd med trafikljus och Svevia har lotsbilar som leder trafiken förbi den sträcka som asfalteras. Arbetet pågår under torsdagen den 28 september.

Asfalering av Botsmarksvägen