Vindeln + 10 placeringar i rankning av företagsklimat

I Svenskt Näringslivs rankning 2017 kom Vindeln på plats 217. Det återstår mycket att göra för att förbättra det, men det är 10 steg framåt jämfört med 2016.

- Detta är positiva nyheter för Vindelns företagare och kommun, säjer Angelica Johansson, kommunens företagslots. Jag tror att rankningen kommer förbättras mycket under kommande år eftersom kommunen aktivt jobbar med att förbättra näringslivsklimatet. Det politiska målet är att Vindeln ska finnas bland de 150 bästa kommunerna i Sverige men jag tror att vi kan nå längre än så.

Kommunen arbetar aktivt på flera plan med att förbättra företagsklimatet. Kommunens ledning gör till exempel regelbundna företagsbesök och bjuder in till näringslivsfrukost en gång varje månad sedan ett halvår tillbaka. Tillsammans med företagarföreningen i Vindeln utarbetar kommunen en handlingsplan för näringslivsarbetet i Vindeln.

- Det engagerade näringslivet i kombination med kommunens intresse kan vara en vinnande kombination, säjer Angelica.  Vi har också inlett ett samarbete med våra duktiga grannkommuner som ligger högt i rankning. Vi vill gärna inspireras och lära oss av deras erfarenheter. Då kan vi nå långt!

Om rankningen

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2017 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2017 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC. (Källa: Svenskt Näringsliv)

Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet i Vindeln

Diagram över rankning 2009-2017  

Kontaktperson: Angelica Johansson