Musikskolans målsättning

Musikskolans mål är att ge så många som möjligt, av barnen och ungdomarna från åk 2 till åk 9, i Vindelns kommun möjlighet att uppleva glädjen i eget och gemensamt musicerande. Undervisningen i musikskolan bedrivs enskilt eller i grupp och ämnar att fördjupa elevernas musikupplevelse, kunnande samt ge dem möjlighet till en djupare förståelse för olika sorters musik. Lektionerna ska erbjuda både praktiska, teoretiska, instrumentala och vokala inslag.

Utifrån målet att eleverna skall ha glädje av sitt musicerande hela livet ska orkester- kör- och ensembleverksamheten bedrivas i ett helhetsperspektiv, där ett nära samarbete med kommunens övriga musikliv gör det möjligt för elever att fortsätta musicera efter avgång från nionde klass.

Musikskolan strävar efter ett brett utbud vad gäller olika musikgenrer, olika samspelskombinationer, olika undervisningsformer samt ett nära samarbete med kommunens skolor och övriga kulturliv.