Åtgärd för att öka säkerheten på busshållplatser

Vindelns kommun har tillsammans med Länstrafiken och Landstinget monterat reflexsnurror på hållplatserna på väg E12 vid infarten till Tvärålund.

 

Reflexsnurran är en fast monterad reflexanordning. Den riktar uppmärksamheten mot resenären vid hållplatsen. Förutom att stärka säkerheten vid busshållplatserna uppmärksammar snurran även bussföraren om att det finns påstigande på hållplatsen.

Så här använder du reflexsnurran

Den väntande resenären vid hållplatsen sätter själv skivan i rotation. Snurran roterar i cirka 60 sekunder från det att man snurrat på den. Ingen ytterligare energi behövs i form av el eller batterier.