Anslutning företag

ViNet erbjuder möjlighet till anslutning till det fiberbaserade bredbandsnätet i de områden som redan tidigare byggts ut. Anslutningsavgift är 21 000 kr exkl. moms

I anslutningsavgiften ingår fiber från tomtgräns och konverter.
I avgiften ingår även svetsning i kopplingspunkt och konverter samt OTDR-mätning,
dokumentation samt kostnader för resa och övrigt material.

Kostnader för grävning från abonnent till anvisad kopplingspunkt, kanalisation, förläggning och återställningsarbete tillkommer.

 

Kontaktperson: Kenneth Nilsson