Anslutning hyresfastighet

ViNet erbjuder möjlighet till anslutning till det fiberbaserade bredbandsnätet i de områden som redan tidigare byggts ut. Anslutningsavgift 21 000 kr inkl. moms

I anslutningsavgiften ingår fiber från tomtgräns och konverter. I avgiften ingår även svetsning i kopplingspunkt och konverter samt OTDR-mätning, dokumentation samt kostnader för resa och övrigt material.

Kostnader för grävning från abonnent till anvisad kopplingspunkt, kanalisation, förläggning och återställningsarbete tillkommer.

Fastighetsägaren bekostar själv dragning av fastighetsnät i hyresfastigheten. Vinet levererar den switch som ansluter lägenheterna till bredbandsnätet. ViNet bekostar, installerar och ansvarar för switchen. Därmed kan ViNet säkra kvalitén på anslutningen till hyresgästerna och fastighetsägaren behöver inte ta något ansvar för den tekniska driften i sitt hyreshus.

För montering behövs ett 19”-stativ som fastighetsägaren bekostar och monterar själv samt el och låst utrymme/skåp.

 

Kontaktperson: Kenneth Nilsson