Anslutning privatkund

Anslutningsavgift 21 000 kr inkl. moms

I anslutningsavgiften ingår fiber från tomtgräns och konverter. I avgiften ingår även svetsning i kopplingspunkt och konverter samt OTDR-mätning, dokumentation samt kostnader för resa och övrigt material.
Kostnader för grävning från abonnent till anvisad kopplingspunkt, kanalisation, förläggning och återställningsarbete tillkommer.
 
Om din lägenhet är ansluten till bredbandsnätet, se Tjänsteleverantörer i menyn.

Kontaktperson: Kenneth Nilsson