Tjänsteleverantörer

Internet

Stadsnätet ViNet har tre företag som leverarar tjänsten Internet s.k. ISP (Internet Service Provider). Det är T3 i Vindeln, IT Centrum i Hällnäs och AllTele i Skellefteå. För detaljerad information om abonnemang och priser, se respektive företags hemsidor.
 
  Telefon 0933-200 50

 
 T3 Telefon 090-12 93 00
 
 
 Telefon 0910-79 80 00
 

 

Telefoni

Två av tjänsteleverantörerna har även tjänsten IP-telefoni. För detaljerad information om abonnemang och priser, se respektive företags hemsidor.

T3 Telefon 090-12 93 00

 Telefon 0910-79 80 00


Tv-kanaler

 Sappa Telefon: 0774-444 744

Kontaktperson: Kenneth Nilsson