Skyttebanor

Ramselefors skjutbana i byn Ramsele vid Umeälven är den största och modernaste skytteanläggning i privat drift i Norrland. Den består av 24 tavelställ med elektronisk markeringsutrustning för gevärsskytte från både 50 och 300 meter.

Till anläggningen hör även en liten värmestuga och en större klubbstuga med serverings- och duschmöjligheter. Skjutbanan används flitigt under sommarhalvåret och föreningen anordnar varje år en av de största och populäraste gevärstävlingar i Sverige - Tavelträffen - som samlar ett stort antal deltagare med medföljande familjer.

Vill du veta mera kontakta: lars.nordvall@bredband.net


Skyttebanor i Hednäs. Anders Gunnebrink 0933-103 37