Vindeln Business Week är i full gång

Renforsskolan och näringslivet i Vindeln har under 2017 utvecklat sitt långsiktiga samarbete och ser redan resultat. Målsättningen är gemensam och syftar till att skapa större kunskap, insikt och motivation bland eleverna för framtida utbildningsval och arbetsliv.

Vindeln Business Week pågår under vecka 46, den 13-17 november.

- Det är en vecka med fokus på diverse samverkansaktiviteter. Veckan avslutas med en gemensam mässa där skolungdomar och ett 20-tal företag möts. Det blir allt från näthandelsföretag inne i skolan till grävmaskiner i aktion ute på skolgården, säger Angelica Johansson, Vindelns kommuns företagslots.

Renforsskolan har under många år samarbetat med företag i Vindeln

- Genom denna samverkan tar vi djupa årtag och samlar fler företag och skapar tydligare vision, målsättning och struktur. Genom samverkan hoppas vi ge eleverna sammanhang och skapa motivation i studierna, säger Lligo Matson en av lärarna som ingår i samverkansgruppen.

Från näringslivet är det ett mycket positivit gensvar

 Ett av de deltagande företagen är Rototilt och deras HR-chef Peter Strömberg menar att samverkan mellan skolan och näringslivet är en avgörande del i den framtida kompetensförsörjningen för företagen i Vindeln och dess fortsatta framgång.

- Eleverna är framtidens medarbetare och entreprenörer. Det är viktigt att de får en bild av vilka möjligheter som finns för dem. Vindeln är en plats med ett mycket engagerat näringsliv och här finns alla förutsättningar för att skapa en positiv grogrund för unga människor och företag, säger Peter Strömberg.

Samverkan mellan flera parter

Samverkan grundar sig i en engagerad grupp som består av lärare och rektor från Renforsskolan, Vindelns kommuns företagslots och flera lokala företag. Resultatet av samarbetet har inte låtit vänta på sig och ett flertal aktiviteter är redan genomförda. I samarbetet ingår att låta eleverna möta näringslivet både i skolan och på företagen.

I skolan med aktiviteter som ”Heta stolen”, teknikprojekt och infärgning i ämnen och ute i näringslivet med systematiska studiebesök och PRAO med starkare ämneskoppling.

 

Kontaktperson: Angelica Johansson