Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 27 november 2017

Kommunfullmäktige i Vindelns kommun sammanträder måndagen den 27 november 2017, kl. 13.00 i hörsalen, Vindelns Folkhögskola

Samtliga handlingar till mötet finns att ta del av på följande länk, kommunfullmäktiges kallelse

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten är varmt välkomna att närvara.