Vägområde eller vägmark finns mellan gata och tomtgräns

Vägområde

Längs alla kommunens vägar finns ett definierat vägområde som består av en asfalterad väg med tillhörande diken. Vägområdet är kommunal mark och varierar i bredd men sträcker sig i de flesta fall mellan vägen och fastighetsgränsen. En villainfart kan därför ha anslutande delar som ligger inom detta område. Ett dike som finns inom ett vägområde ska i första hand fungera som upplagsplats för snön vintertid samt avvattna vägytan vid regn.

Uppställda föremål som skadas inom vägområdet ersätts normalt inte av Vindelns kommun.

Kontaktperson: Per Johansson