Vindeln, gott exempel inom arbetsmiljöutbildning

Vindelns kommun lyfts fram som det goda exemplet i den arbetsmiljöutbildning som gemensamt tagits fram av arbetsmarknadens parter inom kommun- och landstingssektorn.

Sunt arbetsliv berättar om det på sin hemsida

Kontaktperson: Tom Norrgård