Simhallens taxor

Från den 1 januari 2018 höjs "engångsavgiften" för bad.
För ungdom från nuvarande 20:- till 25:- (Upp till 16 år)
För vuxna från 40:- till 50:-

Övriga taxor är oförändrade.

Kontaktperson: Bo Granström