Styrelsen

Styrelsen för Vindelnbostäder AB ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter med lika många ersättare.

Kommunfullmäktige i Vindelns kommun utser styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen. Dessa ska utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige sker, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Vindelnbostäder ABs protokoll

Ledamöter

Nedan finner du ledamöterna i styrelsen för Vindelnbostäder AB för mandatperioden 2019-2023.

Per-Anders Olsson, (s)
Britt-Louise Eriksson, (s)
Ulf-Peter Nilsson, (s)
Olov Andersson, (kd)
Satu Savolainen, (c)
Bertil Nygren, (c)
Tomas Nilsson, (m)

Ersättare

Nedan finner du ersättarna i styrelsen för Vindelnbostäder AB för mandatperioden 2019-2023.

Thomas Hedman, (s)
Göran Dahl, (s)
Josefine Granberg, (s)
Ulf Granström, (s)
Per-Uno Bergner, (c)
Roger Sandström, (m)

Sammanträdesplan 2021

18 februari 08.00
29 mars 11.00
27 maj 08.00
2 september 08.00
7 oktober 11.00
18 november 08.00
16 december 11.00

 

 

Kontaktperson: Anna Sandgren