Styrelsen

Styrelsen för Vindelnbostäder AB ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter med lika många ersättare.

Kommunfullmäktige i Vindelns kommun utser styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen. Dessa ska utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige sker, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Vindelnbostäder ABs protokoll

Sammanträdesplan 2019

31 januari kl 08.00
12 mars kl 11.00
11 april kl 8.00
23 maj kl 11.00
5 september kl 8.00
11 oktober kl 11.00
14 november kl 8.00
12 december kl 11.00

 

 

Kontaktperson: Anna Sandgren