Enkäter och årshjul

Checklistor och/eller enkäter kan användas som hjälpmedel vid löpande systematiskt arbetsmiljöarbete. Checklistor i digital form i samband med skyddsrond finns i kommunens webbaserade processverktyg KIA.

Årshjul SAM förvaltnings-, resp. arbetsplatsnivåer

Årshjulet beskriver återkommande aktiviteter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltnings- respektive arbetsplatsnivåer i Vindelns kommun. Klicka på bilderna nedan.

   

Enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö

Enkäten hjälper dig att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med frågor som rör arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Enkäten ersätter Prevents tidigare stressenkät och psykosocial enkät i pdf-format. ---v

 

Ytterligare hjälpdokument

Det finns även ytterligare hjälpdokument av olika karaktär att hämta hem gratis som .pdf (klicka på bilderna nedan).---v

   

 

Kontaktperson: Tom Norrgård