Årshjul för SAM

Årshjul SAM för tre nivåer i organisationen

Årshjulet beskriver återkommande aktiviteter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet på kommun-, förvaltnings- respektive arbetsplatsnivåer *) i Vindelns kommun. Klicka på bilderna nedan.

           

*) Observera att BUN har ett eget årshjul på arbetsplatsnivå beroende på att deras verksamhet följer en annan årscykel jämfört med andra förvaltningar. 

   

 

Kontaktperson: Tom Norrgård