Anmälan till förskoleklass lå 18/19

Sveriges riksdag har beslutat att skolplikten ska vara obligatoriskt från det år barnet fyller sex år. Det innebär att förskoleklassen blir obligatorisk för alla sexåringar från och med höstterminen 2018.

Vindelns kommun behöver veta om ni som vårdnadshavare väljer förskoleklass i Vindelns kommun och i vilken skola ni önskar placera ert barn. Anmälan ska göras på blankett Anmälan till förskoleklass
För mer information om respektive skola, se Barn- och utbildning.

Skolskjuts

Om ni önskar skolskjuts måste ansökan göras på blankett Ansökan om skolskjuts. Det finns särskilda regler för skolskjuts, kopplat till val av skola och upptagningsområde. Reglementet finns på kommunens hemsida.

Fritidshem

Har ert barn behov av fritidshemsplats ska ansökan göras på blankett Ansökan om barnomsorg.

 

Kommunen behöver era uppgifter senast 28 februari 2018.

 

Varmt välkommen till skolan i Vindelns kommun 2018-08-22!