Särskilda boendeformer

Vindelns kommun kan erbjuda tre särskilda boendeformer inom Äldreomsorgen:

Hur ansöker jag om plats på särskilt boende?


För att flytta till ett äldreboende krävs att man ansöker och beviljas detta stöd av en biståndshandläggare.
Ansökan kan göras muntligt eller skriftligt.

Biståndshandläggarna nås på telefon 0933-140 00 måndag-fredag 08.00-09.00.

Kontaktperson: Charlotta Lindqvist Barsk