Hastighetsplan för tättbebyggt område

På miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 15 mars antogs en hastighetsplan för tättbebyggda områden i Vindelns kommun. I den kan du läsa kommunens långsiktiga strategi för vilka hastighetsbegränsningar som skall gälla i Vindeln, Tvärålund, Granö, Hällnäs och Åmsele.

Den nya strategin kommer att användas i de fall då kommunen skall besluta om vilken hastighetsbegränsning som skall råda på en viss gata, och kommer att genomföras successivt.

Hastighetsplan (pdf)

Kommunens planer och styrdokument