Arbetsmarknadsenheten

Enhetens huvudsakliga uppgift är att ge personer som står långt från arbetsmarknaden förutsättningar att komma närmare arbete eller studier.

Arbetsmarknadsenheten samordnar kommunens arbetsmarknadspolitiska och arbetsbefrämjande åtgärder gällande ungdomar, långtidsarbetslösa, personer med funktionsnedsättning, med arbetshandikapp, utrikesfödda och flyktingar som omfattas av etableringslagen samt personer som får ekonomiskt bistånd.

Individen i fokus

Insatserna utformas individuellt och kan bestå av arbetspraktik, arbetsträning, coachning, förstärkt arbetsträning, språkpraktik, vägledningspraktik, sysselsättning, vägledning och anställningar.

Samverkan med flera parter

Arbetet görs i samarbete med arbetsförmedling, socialförvaltning, försäkringskassa, hälsocentral samt övriga samarbetspartners inom såväl offentlig samt privat sektor.

Samverkan sker utifrån olika överenskommelser som DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) och via Samordningsförbundet Umeåregionen.

Informationsblad om arbetsmarknadsenheten maj 2021 (pdf)

Informationsblad om arbetsmarknadsenheten december 2020 (pdf)

Personal

Klicka på länkarna för att se telefonnummer eller skicka e-post via ett formulär.

Arbetskonsulent och koordinator
Anne-Li Alfredsson

Arbetskonsulent
Kristina Hägglund 

Ungdoms- och integrationsassistent
Britt-Louise Eriksson

Arbetsterapeut
Jennie Högdahl

Enhetschef
Sara Persson

Ansvarig Verksamhetschef
Karina Wahlberg

Kontaktperson: Karina Wahlberg