Kontakt Personal direkt

Har du frågor till Lönesupport i Umeå?

Kontakt för chefer

Som chef kontaktar du Personal direkt och Lönesupport på tfn 666 40 (internt), eller 090-16 66 40 (externt). Telefontid är samtliga vardagar kl. 08-12.

Utöver ovanstående finns Magnus Fessé från Lönesupport på plats i kommunhuset i Vindeln en dag i månaden för att hjälpa till och svara på frågor.

Preliminära dagar 2019 som Magnus Fessé är i Vindeln

Januari Onsdag 8/1
Februari Onsdag 12/2
Mars Onsdag 11/3
April Onsdag 8/4
Maj Onsdag 6/5
Juni Onsdag 10/6
Juli Inget besök
Augusti Ej bestämt ännu
September Onsdag 9/9
Oktober Onsdag 7/10
November Onsdag 11/11
December Onsdag 2/12


Kontakt för medarbetare

Medarbetare ställer sina frågor till sin chef i första hand. I andra hand kontaktas Personal direkt på tfn 610 99 (tryck 2) eller 090-16 10 99 (externt). För dessa gäller telefontid tisdag och torsdag kl. 08-12.

Kontakt via e-post

För både  chefer och medarbetare gäller att man även kan nå Lönesupport via e-post: lonesupport.vindeln@umea.se Tänk på att i ämnesraden förklara ärendet i korthet för att lönesupport enkelt kan se vad ärendet handlar om utan att behöva gå in i det, detta för att kunna prioritera ärenden som är akuta inför lön.


Bildtext:
Ange Vindeln som första ord i
ämnesfältet när du skickar e-post.

Kontakt för förtroendevalda

Förtroendevalda ska däremot endast kontakta Siv Lundqvist tfn 090-16 11 89 eller Ellenor Nygren tfn 090-16 41 52 vid frågor gällande utbetalning av arvodet.

Kontaktperson: Tom Norrgård