Tjänstgöringsbetyg, -intyg

I samband med att en anställning avslutas erbjuder arbetsgivaren tjänstgöringsbetyg alternativt -intyg om så önskas.

Tjänstgöringsbetyget utfärdas i verktyget WinLas som är kommunens LAS-system medan den anställde själv beställer sitt tjänstgöringsintyg hos Lönesupport i Umeå via särskild beställningsblankett.

Kontakta HR-avdelningen för erhållande av inloggning i WinLas om du som chef inte redan har det. 

Tjänstgöringsbetyg

I tjänstgöringsbetyget vitsordas medarbetarens Yrkesskicklighet, Omdöme och ansvar, Samarbetsförmåga samt Initiativförmåga. Vitsordet för vart och ett av områdena bedöms på den tregradiga skalan God - Mycket God - Utomordentlig.

 • Yrkesskicklighet 
  Avser kunskaper av betydelse för arbetsuppgifterna och förmåga att utnyttja dessa kunskaper, även prestationsförmåga.
 • Omdöme och ansvar 
  Avser pålitlighet, förmåga till riktiga bedömningar och att handla ansvarsfullt.
 • Samarbetsförmåga 
  Avser intresse och förmåga att arbeta tillsammans.
 • Initiativförmåga 
  Avser förmåga att finna konkreta och praktiskt användbara uppslag i arbetet och förverkliga dem.

Tjänstgöringsintyg

Rutinen gällande tjänstgöringsintyg är att den anställde själv beställer sitt intyg hos Lönesupport. Intygsbeställningarna behandlas i den ordning de kommer in och handläggningstiden bedöms vara mellan 1 och 14 dagar. Beställningsblanketten "Beställ arbetsgivar- eller tjänstgöringsintyg" finns under fliken Service och Stöd > Blanketter i huvudmenyn.

Tjänstgöringsintyget innehåller uppgifter om anställningstid, -form och befattning. För den som är timavlönad anges även antalet arbetade dagar samt timmar och sysselsättningsgrad. Ett tjänstgöringsintyg används för att styrka meriter till exempel vid ansökan om arbete eller utbildning.

Kontaktperson: Tom Norrgård