Kommunen avråder från att gå broarna runt

På grund av högt vattenstånd avråder kommunen allmänheten från att gå broarna runt.